Văn Khấn Lễ Vong Linh Ngoài Mộ

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Tín Chủ Con Lạy Chín Phương Trời, Mười Phương Chư Phật, Chư Phật mười Phương.

Kính Lạy Hương Linh :………………………………………………..( tên người đã khuất).

Hôm nay là ngày —— Tháng —— Năm ——- ( Âm Lịch)

Nhân Tiết: ……………………………………..

Tín Chủ Chúng Con Là:………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

Ngụ Tại Địa Chỉ: ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Chúng con cùng toàn thể gia đình con cháu, nhờ công ơn võng cực, nền đức cao dầy, gây dựng cơ nghiệp của ……………………………………………….., chạnh lòng nghĩ đến âm phần ở nơi hoang vắng, tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương kính dâng trước mộ, kính mời chân linh…………………………………. lai lâm hiến hưởng. Chúng con xin phép được sửa sang phần mội, bồi xa, bồi thổ, cho được dầy bền, tu sửa minh đường hậu quỷ cho thêm vững chắc. Nhờ ơn Phật Thánh phù trì, đội đức trời chơ đất chở, cảm niệm Thần linh phù độ, khiến cho được chữ bình an, âm siêu dương thái. Con cháu chúng con xin vì chân linh…………………………………………………………….phát nguyện tích đức tu nhân, làm duyên, làm phúc, cúng dâng Tam Bảo, giúp đỡ cô nhi quả phụ, tế bần cứu nạn, hiếu thuận tông nhân để lấy phúc này hướng về Tiên Tổ.

Cúi xin linh thiêng chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ độ trì con cháu, qua lại soi xét cửa nhà. Che tai cứu nạn, ban tài tiếp lộc, điểu lành mang đến, điều dữ xua đi. Độ cho gia đạo hưng long, quế hòe tươi tốt, cháu con vui hưởng lộc trời, già trẻ nhuần ơn Phật Tháng.\

Chúng Con Lễ Bạc Tâm Thành, Cúi Xin Chứng Giám

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

sau khi khấn song, thì đặt bài văn khấn vào đĩa đặt hương hoa trà quả.

đợi hết 2/3 tuần hương thì đi lễ tạ các nơi, hóa vàng mã, xin lộc và mọi người trở về nhà làm lễ gia thần và gia tiên ở nhà

Bài Văn khấn sau khi đọc song phải được hóa cùng với vàng mã, không mang về nhà.


Block "dang-ky" not found

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.